×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

مرکز تحقیقات بیماری های مزمن تنفسی

تاریخ موافقت قطعی: 1373/09/30

مرکز تحقیقات سل و بیمارهای ریوی که در محوطه فیزیکی مرکز پزشکی دکتر مسیح دانشوری واقع شده در سال 1371 تاسیس و شروع بکار نمود. در 31 تیرماه 1387 با موافقت کتبی معاونت محترم پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تغییر نام به مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن تنفسی فعالیت جدید خود را آغاز نمود. 

این مرکز ضمن همکاری با مراکز علمی- پژوهشی ملی و بین‌المللی (داخل یا خارج کشوری) در راستای اهداف خود در زمینه بیماری های مزمن تنفسی از جنبه های گوناگون آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، پیشگیرانه، درمانی، مطالعاتی و یا اجرایی در حدود قوانین و مقررات علمی، کشوری و اخلاقی فعالیت دارد و آماده دریافت طرح های پژوهشی در راستای اولویت های مرکز می باشد. 
 
خطوط اصلی پژوهش
شامل انواع مطالعات در زمینه بیماری های مزمن تنفسی و موضوعات مرتبط با آن (بطور عام) می باشد که شامل موارد ذیل می باشد:
انجام مطالعات همه گیرشناختی (اپیدمیولوژی) و جمع آوری اطلاعات و داده ها در مورد بیماری های مزمن تنفسی در جامعه
انجام مطالعات به منظور شناسایی کلیه عوامل انسانی یا محیطی که بر بیماری های مزمن تنفسی موثرند
انجام انواع مطالعات بالینی و پاراکلینیک به منظور مبارزه با بیماری های مزمن تنفسی و عواقب آن
انجام انواع مطالعات درمانی به منظور یافتن مناسبت ترین و مقرون به صرفه ترین درمان های دارویی و غیر دارویی برای بیماری های
مزمن تنفسی

پژوهش در زمینه های علوم پایه پزشکی و بیولوژی (مانند ایمنی شناسی، ژنتیک، فیزیولوژی و )... در زمینه بیماری های مزمن تنفسی
پژوهش در زمینه های بهداشتی (فردی- اجتماعی- محیطی) جهت مقابله با بیماری های مزمن تنفسی
تبدیل و ترجمه دانسته ها و دانش های موجود به سیاست ها و برنامه های محلی، داخلی و بین المللی و کمک در اجرای آن ها توسط سایر مراکز در راستای اهداف مرکز
 
ارزش ها
احترام به منزلت والای انسانی در تحقیقات مرتبط با سلامت آحاد جامعه
توجه به نیازهای اساسی جامعه در حوزه علوم بهداشتی
جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی در راستای چشم انداز و رسالت مرکز
رعایت عدالت و اخلاق در انجام فعالیت های پژوهشی مرکز
تامین انتظارات ملی متناسب با نقشه جامع علمی کشور و برنامه چشم انداز 1404کشور
تشویق پژوهشگران داوطلب به منظور رشد خلاقیت های فردی و اجتماعی
حمایت از مالکیت معنوی محققین و رعایت حقوق پژوهشگران
 
چشم انداز:

تبدیل شدن به مرجع تولید و انتشار اطلاعات علمی کشور در زمینه دستگاه تنفس و بیماری های مزمن تنفسی، با انجام پژوهش های معتبر و کارآمد و همچنین ارائه برترین اطلاعات علمی به سایر بخش های سیستم سلامت در زمینه بیماری های مزمن غیر واگیر دستگاه تنفس.

ماموریت:

ماموریت اصلی مرکز تحقیقات بیماری های مزمن تنفسی ایجاد بستر مناسب برای شناسایی و تشخیص سریع، دقیق و صحیح بیماری های مختلف تنفسی مزمن در ایران، انجام تحقیقات اصولی، کاربردی و پایه ای در زمینه سل و بیماری های ریوی با مشارکت مراکز تحقیقاتی دیگر در سطح کشور می باشد که با شناخت مشکلات و ارائه راه حل های مناسب نیل به اهداف کلان ذیل دارد:

- انجام پژوهش و انتشار نتایج آن ها برای بهره برداری سیاست گذاران درمان کشور، متخصصان و جامعه
توسعه منابع انسانی پژوهشگر.

اهداف:

- توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه بیماری های مزمن تنفسی 
انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جواب گویی به نیازهای جامعه
جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوط به اهداف مرکز
همکاری علمی با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور در زمینه بیماری های مزمن تنفسی
کمک به تربیت نیروهای متخصص و کارآمد برای تأمین نیازهای کشور
تولید و ارتقاء دانش پزشکی در مراکز دانشگاهی و جامعه پزشکی
مشارکت در تعالی فرهنگ سلامت در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و ایجاد تحول در نحوه آموزش، پایش و نگرش فراگیران به ویژه در رابطه با بیماری های مزمن تنفسی

 
 
 
 
تنظیمات قالب