×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

حوزه های اولویت دار:

قوانین، مقررات و رهنمودها
سیاست ها و خط مشی های ملی
استفاده از فناوری های نوین
اولویت در پژوهش های دانش بنیان

برنامه های پژوهشی:

تعیین اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های مزمن تنفسی با مشارکت ذی نفعان
شناسایی نیازهای جامعه در بخش بهداشت و درمان و همچنین توانمندی های مراکز درمانی برای تعیین زمینه های پژوهشی درمان محور
نیازسنجی برای تعیین اولویت های پژوهشی
تعیین طرح های اولویت دار برای دوره های 5ساله
ایجاد چرخه پژوهشی مدون با کوتاه ترین مسیرهای زمانی جهت انجام تحقیقات
تعیین ساز و کارهای تشویق پژوهشگران برتر
عقد تفاهم نامه های همکاری پژوهشی با سازمان های ملی و بین المللی ذیربط

Line و اولویت‌های تحقیقاتی:
انجام فعالیت‌های علمی اعم از آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، پیشگیرانه، درمانی، مطالعاتی و یا اجرایی در حدود قوانین و مقررات علمی، کشوری و اخلاقی در زمینه:
- فرهنگ‌سازی، توجیه و تبیین (advocacy) برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های مزمن تنفسی در سطح جامعه و مسئولین
- ارائه آموزش‌ها و آگاهی‌های عمومی یا تخصصی در زمینه بیماری‌های مزمن تنفسی به کلیه اقشار، در تمام سطوح
- انجام مطالعات اپیدمیولوژیک و بهداشتی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در مورد بیماری‌های مزمن تنفسی در سطح جامعه 
- شناسایی کلیه عوامل انسانی یا محیطی که بر بیماری‌های مزمن تنفسی مؤثرند.
- جنبه‌های بالینی بیماری‌های مزمن تنفسی 
- جنبه‌های پاراکلینیکال بیماری‌های مزمن تنفسی
- یافتن مناسب‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین درمان‌های دارویی و اقدامات درمانی غیردارویی برای بیماری‌های مزمن تنفسی
- کمک به امر درمان، بازتوانی و تسکین آلام و نیز حمایت روانی-اجتماعی بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن تنفسی
- طراحی و اجرای اقدامات بهداشتی ( فردی، اجتماعی) جهت مقابله با بیماری‌های مزمن تنفسی 
- تبدیل و ترجمه دانسته‌ها و دانش‌های موجود به سیاست‌های محلی، ملی و فراملی و کمک در اجرای آنها در راستای اهداف مرکز 
- همکاری با مراکز علمی- پژوهشی ملی و بین‌المللی (داخل یا خارج کشوری) در راستای اهداف مرکز
 

 

تنظیمات قالب