منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 344
 بازدید امروز : 96
 کل بازدید : 369748
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.10
تقویم
عنوان

آخرین بروزرسانی: 1399/05/19

 

طرح های تحقیقاتی
 

 

1. ارزيابي روايي و پايايي پرسشنامه زبان فارسي كيفيت زندگي ٍ EORTC QLQ-LC13 در بيماران مبتلا به سرطان هاي ريوي مراجعه كننده به پژوهشكده بيماري هاي ريوي
2. بررسي بستري‌هاي بيمارستاني بعلت COPD در بيمارستانهاي تابعه شهيد بهشتي  
3. بررسي كيفي ثبت موارد آسم مراجعه كننده به بيمارستان دكتر مسيح دانشوري در مقطع زماني بين سالهاي 88-80 كه منجر به بستري بيماران شده است
4. بررسي فراواني، علائم و عوامل احتمالي تشديد كننده آسم در بين مراجعين به بيمارستان دكتر مسيح دانشوري بين سالهاي 88-80
5. تعيين شيوع بيماری‌های نقص ايمنی اوليه در بيماران مبتلا به برونشکتازی مراجعه کننده به بيمارستان دکتر مسيح دانشوری- شهريور ماه89 لغايت مردادماه90
6. تعيين استانداردهاي مرجع آزمون 6 دقيقه پياده روي در افراد سالم ايراني
7. تأثير هالوتراپي بر درمان بيماران COPD
8. بررسي هزينه هاي مستقيم موارد بيماري انسدادي مزمن ريوي مراجعه كننده به بيمارستان دكتر مسيح دانشوري از سال 88-80
9. تعيين الگوي ميكروبي در بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه (ICU) چند بيمارستان در تهران
10. بررسي سطح پروكلسي تونين مايع جنب و ارتباط آن با بدخيمي پلور
11. بررسي مقايسه تأثير سيكلوزونايد با فلوتيكازون پروپيونات در بيماران مبتلا به آسم پايدار
12. بررسي تأثير مصرف ترياك بر خواب مبتلايان به COPD 
13. بررسي ارزش ملاكهاي ژنو در پيش بيني آمبولي ريوي در جمعيت ايراني
14. بررسي نتايج آزمون پياده روي 6 دقيقه اي در بيماران مبتلا به آپنه خواب انسدادي شديد و مراجعه كننده به بيمارستان دكتر مسيح دانشوري
15. بررسي اضطراب و افسردگي در بيماران بستري مبتلا به اختلالات سايكوسوماتيك (آسم)
16. مقايسه شدت افسردگي در مبتلايان به آسم با همراهي سو مصرف مواد و يا بدون آن
17. تعيين ارتباط شدت و الگوي مصرف مواد اعتياد آور با شدت حمله آسم در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر مسيح دانشوري 
18. ارزيابي شدت اختلالات اضطرابي در بيماران مبتلا به COPD مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
19. ارزيابي مصرف داروي مروپنم در بيماران بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان مسيح دانشوري
20. بررسي كارايي سيستم امتياز بندي Euroscore در پيش بيني پيش آگهي اعمال جراحي قلب و عروق در بيماران كانديد جراحي قلب و عروق بستري در بيمارستان دكتر مسيح دانشوري
21. مقايسه تصادفي اثر محلول تزريقي پنتوپرازول با سوسپانسيون خوراكي امپرازول و سوسپانسيون خوراكي پنتوپرازول بر PH معده در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه (ICU)
22. ارتباط شدت و الگوي مصرف مواد با شدت COPD در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر مسيح دانشوري
23. ارزيابي پايايي و روايي پرسشنامه CAT در بيماران COPD مراجعه كننده به بيمارستان دكتر مسيح دانشوري
24. مقايسه سطح سيتوكاينهاي التهابي مايع حاصل از شستشوي برونش در افراد مبتلا به سل ريوي و بيماران مبتلا به سندرم زجر تنفسي ناشي از سل و رابطه سطح آنها در پيش آگهي بيماري
25. مقايسه ارزشهاي تشخيصي پاسخ به برونكوديلاتور در اسپيرومتري و پرسشنامه در تشخيص آسم در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر مسيح دانشوري با شكايت تنگي نفس
26. بررسي اثر آموزش در كاهش ميزان خطاهاي رخ داده در انجام و تفسير اسپيرومتري دوره اي در كارگران يك مجتمع صنعتي در 2 سال متوالي
27. مقايسه اثر سياستهاي ممنوعيت مصرف سيگار در محيط كار بر ميزان مصرف سيگار در كاركنان دو بيمارستان آموزشي شهر تهران
28. ايجاد بستر پژوهش های مولکولی (بانك بيولوژيك) بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن ريوي؛ فاز اول: بيماري آسم
29. بررسي كارايي روش هاي كاهش آسيب در ترك سيگار در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه
30. بررسي بيوپسي باز ريه در تشخيص و مراقبت از بيماريهاي نسج بينابيني ريه
31. بررسي دموگرافيك- روشهاي تشخيصي- درماني و نتايج درمان بيماران پروتئينوز الوئلي ريوي در بيمارستان دكتر مسيح دانشوري از سال 80-91
32. تأثير درماني NIV بر روي ميزان غلظت خوني متالوپروتياز 9 و 12 و INFa و IL6و IL8 و ماركرهاي تنفسي در بيماران مبتلا به COPD
33. بررسي مقايسه اي اثر بازتواني همراه با NIV يا بدون آن بر عملكرد ريوي و امتياز پرسشنامه CAT براي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان مسيح دانشوري
34. بررسي فراواني و عوامل مرتبط با علائم آپنه خواب در كاركنان بيمارستاني 
35. بررسي فراواني آسم شغلي در كارگران يك كارخانه كابل سازي و عوامل مرتبط با آن، مطالعه مورد- شاهدي
Effects of algae extracts on the release of inflammatory cytokines induced by cigarette smoke extracts36.
37. بررسي ارتباط بين جهش هاي شايع د رژن گيرنده فاكتور رشد اپيدرمي با سطح سرمي ليگاندهاي آن و آنزيم ADAM-17 در بيماران مبتلا به آدنوكارسينوم ريه
38. بررسي شيوع مصرف سيگار در كارگران كارخانه خودروسازي و عومل مرتبط با آن
39.بررسی non-invasive ventilation  در درمان نارسايي تنفسی در بيماران COPD
Procalcitonin in prediction of better estimation of severity of VIP40.
41. بررسی نتایج استفاده از Dexedeotimidine در تهویه مکانیکی با فشار مثبت غیرتهاجمی در بیماران با نارسایی حاد تنفسی
42. بررسي خصوصيات و عوامل موثر در پيش آگهي بيماران مبتلا به سل بستري در ICU بيمارستان مسيح دانشوري در سال 90-1389
Cytokine levels in pleural effusions of patients in critical care unit of referral respiratory center43. 
44. بررسي سطح NO خون و ترشحات تراشه بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه با توجه به وضعيت بهبود يا وخامت پنوموني ناشي از تهويه مكانيكي (VAP)
45. مقايسه راحتي و كارايي استفاده از NPPV با ماسك كل صورت (TFM) و ماسك دهان- بيني (ONM) در بيماران مبتلا به نارسايي حاد تنفسي
46. بررسي پلي مورفيسم ژن Toll-like receptor 4 و  Toll-like receptor 7 در بيماران ايراني مبتلا به ساركوئيدوزيس
47. اثر بخشي برنامه آموزش ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني بر افزايش تحمل پريشاني و كاهش نگرش هاي ناكارآمد در بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن تنفسي
48. نتايج پلورسكوپي مديكال در پلورال افيوژن بدون تشخيص در بيمارستان مسيح دانشوري تهران در سالهاي 93-91
49.شيوع استرس در پرستاران شاغل در بخش های آی سی يو: يک مطالعه مقطعی
50.اعتباريابي معيارهاي طراحي شده جداسازي بيماران مبتلا به بيماريهاي انسدادي مزمن ريوي از دستگاه تهويه مكانيكي
51. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دست اندرکاران حوزه سلامت و افراد سيگاری داوطلب ترک سيگار در مورد سيگار الکترونيک
52. بررسي اثر استازولامايد بر درمان آپنه ي مركزي خواب در بيماران مصرف كننده اپيوم
53. ررسي رابطه ي بين كاهش سطح 25 هيدروكس ويتامين D در بيماران ساركوئيدوزي با فانكشن ريوي و تظاهرات خارج ريوي
54. بررسی ميزان پذيرش CPAP در بيماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب بعد از يک هفته استفاده از دستگاه CPAP در منزل
55. تعيين ريسك فاكتورهاي مورتاليتي CRRT در بيماران بستري در ICU 
56. بررسی اثر نکوتين روی تکثير، تمايز، اپپتوز، الگوی ترشح سايتوکاين و بيان گیرنده های تی ال ار و مولکولهای چسباننده سلول های بنیادی خونساز بند ناف انسان
57. افتراق آسم آتوپيك از غيرآتوپيك بر اساس آناليز غيرخطي الگوي تنفس
58. بررسی اثر داروی پرفنیدون بر پیشرفت بیماری فیبروز ریوی ایدیوپاتیک
59. اندازه گیری میزان دوز دریافتی پزشکان و پرتوکاران شاغل در بخش آنژیوگرافی با روش ترمولومینانس دوزیمتری
60. غربالگری و پایش بیماریهای مزمن ریوی و عوامل خطر مرتبط با آن (طرح پایلوت)
61. بررسی آگاهی پرسنل شاغل در بیمارستان مسیح دانشوری از برنامه حفاظت در برابر سل در سال 1394
62. بررسی میزان اثر (Efficacy) و ایمنی(Safety) داروی Erlova در بیماران مبتلا به کانسر ریه از نوع غیر سلول کوچک ریه در مرحله پیشرفته در بیمارستان مسیح دانشوری 
63. بررسی علائم روانشناختی و ارتباط آن با کيفيت زندگی در بيماران مبتلا به پرفشاری شريان ریه
64. اثر 8 هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر روی ظرفيت هوازی، ترکيب بدنی، فشار خستگی بر روی بيماران مبتلا به سارکوئيدوز با درگيری ريوی
65. بررسی اثر بخشی اضافه شدن تمرینات تقویت عضلات دمی در کیفیت زندگی و توان هوازی و تهویه دقیقه ای حین تست پیاده روی 6 دقیقه ای در بیماران انسداد مزمن ریوی در بیمارستان مسیح دانشوری
66. بررسی شیوع استئوپروز در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی ریه 
67. بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با هوش هیجانی در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز 
68. بررسی سطح بیان miR-143 و miR-150 در سلول‌های خونی در بیماران  مبتلا به سرطان ریه  و افراد سالم
69. بررسی SNP ها در توالی  seed sequence روی pre-mi RNA-146a  ،  pre-miRNA-196a ،  miRNA –499 ، در بیماران  مبتلا به سرطان ریه  و افراد سالم
70. بررسی SNP ها  در  در ژن‌های MYCL1    ،NBS1 و KRAS در محل اتصال به  miRNA در بیماران  مبتلا به سرطان ریه  و افراد سالم در جمعیت ایران 
71. بررسی سطح گاز اکسید نیتروژن در گازهای بازدمی بیماران مبتلا به پرفشاری شریان ریوی جهت ارزیابی شدت بیماری و پیامد درمان در سال 1395-1394
72. تأثير 3 هفته بازتواني ريوي بر بيماران مبتلا به COPD مراجعه كننده به بيمارستان مسيح دانشوري
73. اندازه گیری میزان تهویه ای دقیقه ای و میزان دسچوریشن در بیماران COPD در طی تست راه درفتن 6 دقیقه ای
74. بررسي بيومارکر  کوتينين در بيماران مبتلا به دمانس بستري در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان مسيح دانشوري در سالهای 96-1394
75. بررسی میزان دقت تشخیصی پروفایل لیپیدی مایع پلور  و نسبت آن به سطح سرمی در بیماران مبتلا به پلورال افیوژن اگزوداتیو
76. بررسي ژنتيكي يك خانواده ايراني با SPO2 پايين و PaO2 نرمال و ايزوپروپانول تست مثبت
Effect of zinc and selenium supplement on procalcitonin, neutrophil gelatinase-associated lipocalin .77 
78. بررسی فاکتورهای التهابی قبل و بعد از برونکوسکوپی جهت ارزیابی و پیش بینی باکتریومی بعد از برونکوسکوپی
79. تشخيص سريع سرطان ريه به وسيله بررسي سطح بيان miRNA در نمونه خون بيماران
80. بررسي اثرات محلولهاي تغذيۀ روده اي بر روند تسريع و بهبودي، فاکتورهاي تغذيه اي و شاخص هاي التهابي بيماران مبتلا به سندرم زجر تنفسي حاد (ARDS) در بخش مراقبت هاي ويژه (ICU)، کارآزمايي باليني
81. بررسي و مقايسه وضعيت تغذيه و عوامل زمينه ساز سوء تغذيه در بيماران مبتلا به بيماريهاي ريوي بستري در بيمارستان و افراد سالم با استفاده از اندكس MRI و پرسشنامه MNA-SGA و برخي از شاخصهاي بيوشيميائي
82. بررسی روند آلودگی هوا در تهران در ده سال گذشته (1393 تا 1384)
83. ارزیابی دوز موثر و کیفیت تصویر سی تی با توجه به استفاده از سیستم تعدیل خودکار جریان تیوپ اشعه ایکس در اسکن پت/سی تی: بررسی فانتوم و بیمار
84. بررسی اثر کوتاه مدت آلودگی هوا بر پارامترهای بیوفیزیکی پوست
85. بررسی سیر کیفیت زندگی و عومل موثر بر آن در بیماران مبتلا به سرطان ریه مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری
86. تعیین ارزش کاربردی آنالیز غیرخطی سیگنال الکتروانسفالوگرافی مغز برای تشخیص آپنه در بیماران مبتلا به آپنه حین خواب انسدادی
87. تعیین اثر التهاب و رمدلینگ مجاری هوایی بر کاهش پیچیدگی الگوی تنفس در مدل آسم خوکچه هندی
88. بررسي ارتباط كيفيت خواب و سلامت روان در بيماران مزمن ريوي بستري در بيمارستان دكتر مسيح دانشوري
89. بررسي ميزان غيبت از كار در بيماران مبتلا به آسم مراجعه كننده به بيمارستان دكتر مسيح دانشوري و عوامل مرتبط با آن
90. بررسی سندرم سارکوپنیا در افراد مبتلا به COPD
91. مقایسه نتایج IgE توتال سرم با Free light chain در بیماران مشکوک به آلرژی های تنفسی و غذائی با روش های آزمایشگاهی
92. بررسي اي از Radio- pathologic correlation در بيماران اينترستيشال ريوي در مركز NRITLD 
93. تعیین اثر انقباض های مکرر مجاری هوایی بر الگوی تنفس و پاسخ دهی عضله صاف در موش های صحرایی
94. تعیین اثر محافظتی بیوفیدبک تنفسی بر کاهش پیچیدگی الگوی تنفس و تنگی مجاری هوایی ناشی از استرس کوتاه مدت در بیماران مبتلا به آسم کنترل شده
95. بررسی ارتباط سطح سرمی  OH) 25 Vitamin D) با بیماری آسم و شدت آن
96. بررسی اهمیت سطح سرمی Thymidine Kinase 1 و Kinase isoenzyme type M2 در تعیین پیش آگهی و پاسخ به درمان بیماران مبتلا به کانسر ریه در بیمارستان مسیح دانشوری
97. بررسی پراکندگی و شیوع بیماری انسدادی مزمن تنفسی و عوامل خطر آن در کشور : استانهای فارس، مازندران و قزوین 
98. ارتباط متابولیک اکتیویتی در ندولهای تیرویید با نتایج و تست های عملکردی تیروئید 
99. بررسی فراوانی و ویژگیهای بالینی و پاراکلینیک انواع پلورال افیوژن  در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در سال های 90_94
100.  بررسی پیامد پیوند مغز استخوان در بیماران نقص ایمنی (CVID) دچار اختلالات لنفوپرولیفراتیو
101. بررسی مقایسه ای اثر درمان تیکوپلاتین و ونکومایسین در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بعد از عمل جراحی اندوکاردیت عفونی در زمینه ارگانیسم های MRSA در بیمارستان مسیح دانشوری طی سال های 1395-1393
Effect of Budesonide on weaning from Mechanical ventilation in difficult to wean patients in ICU102. 
103. بررسی اثر ضد تشنجی داروی دکسمدتومیدین بطور مستقل و نیز در ترکیب با داروی والپروات سدیم در موش های سوری
104. ارتباط آللهای HLA-DR با بیماری سیستیک فیبروزیز ریوی  
105. بررسی اثر بخشی درمان اکسیژن با جریان بالا در حملات تشدید آسم در سال 1396-1395، فاز یک
106. بررسی اثر بخشی درمان اکسیژن با جریان بالا در حملات تشدید آسم در سال 1396-1395، فاز 2
107. بررسی اثر بخشی درمان اکسیژن با جریان بالا در حملات تشدید آسم در سال 1396-1395، فاز 3
108. بررسی اثر بخشی درمان اکسیژن با جریان بالا در حملات تشدید آسم در سال 1396-1395، فاز 4
109. مطالعه اثر گیاه گزنه در بیماران دیابتی بستری در بخش مراقبت های ویژه سل (ICU) بیمارستان مسیح دانشوری در سال 1395
110. تعيين تغییرات دینامیکی ضربانات قلب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در طی تست ورزش قلبی-ریوی
111. بررسی و مقایسه پارامترهای بیوفیزیکی پوست در افراد سیگاری و غیر سیگاری
112. بررسی کلیرانس موکوسیلیاری در بیماران دچار شکایت های گوش، حلق، بینی مراجعه کننده به درمانگاه مرکز
113. بررسی اثرات عصاره ی اتانولی باریجه  بر روی پرولیفراسیون سلولهای سرطانی ریه
114. مقایسه روش غیر اینترونشنال توراکوسنتز و روش اینترونشنال توراکوسکوپی در تغییرات سیتولوژی مایع پلور بیماران مبتلا به افیوژن پلورال بد خیم
115. بررسی میزان کوآنتی فرون در بیماران ایرانی مبتلا به سارکوئیدوزیس
116. برنامه تاسیس و ثبت بیماری مزمن انسدادی ریه COPD در بیمارستان مسیح دانشوری
117. برنامه ملی ثبت سارکوئیدوز در بیمارستان مسیح دانشوری
118. برنامه ثبت بیماریهای بینابینی در بیمارستان مسیح دانشوری
119. بررسی همبستگی بین پارامترهای ورودی ونتیلاتور و میزان تنش برشی وارد بر سطح دیواره ریه جهت پیش بینی بروز بیماری VILI با در نظر گرفتن مدل جریان پالسی در مجاری هوایی دارای قابلیت انبساط
120. برنامه ثبت بازتوانی ریوی در بیمارستان مسیح دانشوری
121. برنامه ثبت تهویه غیر تهاجمی (NIV) در بیمارستان مسیح دانشوری
122. برنامه ملی ثبت بیماران مبتلا به هیپرتانسیون ایدیوپاتیک شریان ریوی
123. بررسی نتایج حاصل از تست ورزش قلبی ریوی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی پیشرفته مراجعه کننده به مرکز آموزشی پژوهشی درمانی دکتر مسیح دانشوری بین سالهای 1394 تا 1395
124. بررسی نمونه های آسپیراسیون ترانس برونشیال سوزن ظریف بیماران سارکوئیدوزیس از نظر وجود مایکوباکتریوم و تایپینگ مایکوباکتریوم
125. بررسی رابطه ویژگی های سونوگرافیک غدد لنفاوی هنگام آسپیراسیون ترانس برونشیال سوزن ظریف تحت هدایت سونوگرافی با وجود یا عدم وجود بدخیمی
126. بررسی اثرات ایمونولوژیک اگزوزوم های استحصال شده از سرم بیماران لوسمی لنفوئیدی حاد (AML) روی سلول های NK انسانی و T-cell ها
127. بررسی تاثیر دو اسید چرب EPA و DHA بر روی میزان آپوپتوز سلول های تک هسته ای حاصل از خون محیطی بیماران مبتلا به لوسمی
128. برنامه ثبت بیماران سندرم دیسترس تنفسی حاد (ARDS) در بیمارستان مسیح دانشوری
129. برنامه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به سپسیس (Sepsis) در بیمارستان مسیح دانشوری
130. اثر مکمل روی و سلنیوم بر پروکلسیتونین، نوتروفیل، ژلاتیناز مرتبط با لیپوکالین (NGAL) و سطح CRP پلاسما در بیماران بستری در ICU
131. بررسی حضور آنتی بادی های ضد INF-Y در سرم بیماران مشکوک به بیماریهای مایکوباکتریایی
132. درک پلی مورفیسم های ژن های لوپ INF-Y و IL-23/12 با حساسیت مندلی به عفونت های مایکوباکتریومی در بیماران ارجاعی به بیمارستان مسیح دانشوری و مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
133. غربالگری و پایش بیماری انسدادی مزمن تنفسی در کارگران صنایع کوچک محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران و عوامل مرتبط با آن (فاز اول)
134.برنامه سیستم نمره دهی تخمین زننده وخامت بیماری و نرخ مرگ و میر در بیماران ICU بیمارستان مسیح دانشوری
135. بررسی تاثیر روش یادگیری تا حد تسلط بر نحوه استفاده از داروهای استنشاقی و کنترل علائم آسم در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان مسیح دانشوری در سال 1397-1396
136. بررسی مقایسه ای دو داروی well-ban و champix در ترک سیگار
137. مقایسه پارامترهای آزمایشگاهی در نمونه خون بیماران مبتلا به سل و سارکوئیدوز
138. برنامه ملی ثبت روشهای مداخله ای ریوی (Interventional Pulmonology) بیمارستان مسیح دانشوری
139. تعیین نقش تنش برشی بر آسیب ریه ناشی از ونتیلاتور در سندروم زجر تنفسی حاد (ARDS) با رویکرد مدل سازی ریاضی
140. کاربرد مدل بندی توام داده های طولی و بقا در بررسی عوامل خطر آسیب حاد کلیوی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری
141. بررسی اثر دوغ در مقایسه با آب بر زمان واکنش و هوشیاری-خواب آلودگی بالغین جوان سالم
142. بررسی بیان CK19Mrna و LUNXmRNA و CEAmRNA به روش Real time PCR در بافت سرطانی و سالم بیماران مبتلا به سرطان ریه
143. افتراق بیماریهای تحدیدی و انسدادی بر اساس تست اسپیرومتری در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی با الگوی تنفسی محدودشونده
144. بررسی اثر بخشی درمان در بیماران مبتلا CTEPH کاندید درمان دارویی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در فاصله سالهای 1396-1389
145. بررسی رابطه سطح سرمی ویتامین D3 با شدت علائم، تشخیص و درمان  بیماران مبتلا به هیپرتانسیون ایدیوپاتیک شریان ریوی
146. بررسی  ارتباط بین شدت بیماری انسداد مزمن ریوی و اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ
147. "بررسی میزان بروز استروژن رسپتور بتا دربلوکهای پارافینی بیماران با تشخیص 
مزوتلیومای بدخیم پلور با تکنیک ایمونوهیستوشیمی"
148. بررسی ارتباط MicroRNA های 221،126،25،21 و 146aبا میزان بیان Toll-like receptors در بیماری سیستیک فیبروزیز
149. کار ازمایی بالینی کنترول شده دو سو کور مقایسه بین انجام دو روش تراکیوستومی گشاد شونده از طریق پوست به روش جراحی کوچک MS-PDT با استفاده ازروش استاندارد ( لوله تراشه) و یا I-GEL گذاری
150. پایایی و روایی "پرسشنامه تنگی نفس " فارسی زبان برای بیماران فیبروز ریوی ایدیوپاتیک (IPF )
151. پایایی  و روایی  " مقیاس ارزیابی خستگی(FAS) "فارسی زبان برای بیماران سارکوئیدوز
152. کارآزمایی بالینی بررسی اثربخشی تجویز آنتی بیوتیک اینتراپلورال در سیر بهبودی بیماران آمپیم
153. تعیین سطح سلول ها و فاکتورهای التهابی ریه و هسته آمیگدال، هیپوکمپ و قشر پره فرونتال در موش های صحرایی آسمی و درمان شده با کورتیکواستروئید استنشاقی
154. تعیین اختلالات اضطراب و افسردگی و تغییرات مولکولی آمیگدال، هیپوکمپ و قشر پره فرونتال در موش های صحرایی آسمی و درمان شده با کورتیکواستروئید استنشاقی
155. بررسی اثرات تمرینات ورزشی بر آیتم های سلامت جسمانی و قلبی- عروقی کوه پیمایان و مقایسه آن با افراد غیر ورزشکار
156. ارزیابی بیماران بستری در آی سی یو جهت جدا سازی ایمن از دستگاه ونتیلاتور
157. ارتباط پارامترهای کمی FDG PET/CT با خصوصیات پاتولو‍‍‍ژیک تومورو پیش آگهی در بیماران مبتلا به کانسر ریه
158. کاربرد تهویه مکانیکی برای بیماران بد حال در کشور های آسیایی ( یک مطالعه بین المللی).
159.  تعیین پتانسیل¬های میدانی موضعی و ارتباط عملکردی بین آمیگدال و قشر سینگولیت قدامی در طی استرس در موش¬های صحرایی آسمی
160.  ارزیابی تجویز پروفیلاکسی ترومبوآمبولی وریدی  (VTE) بیماران بستری در بیمارستان مسیح دانشوری در سال 1396.
161. مقایسه تجویز تادالافیل بر روی توزیع ریوی مونوکسید کربن، تست قدمزدن برای 6 دقیقه و بادی پلتیسموگرافی در بیماران اسکلرودرمی مبتلا به هایپرتنشن ریوی و بیماران اسکلرودرمی با درگیری پارانشیمال بدون هایپرتنشن ریوی
162. بررسی پاسخ فیزیولوژیک به تنفس با لب های غنچه ای دربیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن تنفسی حین استراحت و فعالیت
163. بررسی خصوصیات بالینی،آسیب شناسی،درمان ، پیش آگهی و بقای بیماران مبتلا به تیموما از سال 1386-  1396در بیمارستان مسیح دانشوری
164.نقش FDG PET/CT scan در تعیین محل کانون صرع در بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان ارجاع شده بین سالهای 1396و1397
165. بررسی خصوصیات دموگرافیک ، بالینی ، پاراکلینیک و یافته های PET/CT کودکان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان مسیح دانشوری
166. بررسی ارتباط بین اندازه طول تلومر با فیبروز ریوی ایدیوپاتیک(IPF)
167. تشخیص مولکولی لژیونلا پنوموفیلاو استرپتوکوکوس پنومونیه،در بیماران مبتلا به بیماری انسدادریوی مزمن در بیمارستان مسیح دانشوری
168. تشخیص مولکولی مایکوپلاسما پنومونیه و هموفیلوس آنفولانزا  در بیماران مبتلا به بیماری انسدادریوی مزمن در بیمارستان مسیح دانشوری
169. طراحی سیستم دارورسانی هوشمند به سلول های بافت ریه در مدل حیوانی مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه جهت القای آپپتوز -فاز 1
170. بررسی رابطه میان میزان گرفتگی نای با مقاومت دستگاه تنفسی بیمار با استفاده از مدلسازی مکانیکی
171. نقش 18FDG-PET/CT در افتراق عفونت از رد پیوند در بیماران پیوند ریه
172. ارزیابی دقت عملکرد دستگاه های تهویه مکانیکی حیوانی در مد حجم کنترل،فاز اول: طراحی مفهومی
173. بررسی تاثیر یک برنامه جامع بازتوانی ریه در منزل  بر ارتقاءسلامت بیماران مزمن انسدادی ریه (COPD)
174.  نقش رادیوایزوتوپ 68Ga-PSMA جهت ارزیابی بیماران با کانسر پروستات.
175. مقایسه ی  شاخص های عملکردی تنفسی با استفاده از تست ورزش قلبی ریوی و آزمون پیاده روی شش دقیقه ای در بیماران COPD
176. بررسی تاثیر نبولیزاسیون وراپامیل در اکسیژناسیون بیماران COPD  تحت مکانیکال ونتیلاسیون در بخش مراقبتهای ویژه- کارآزمایی بالینی دوسر کور
177. بررسی ارتباط رد یا قبولی پیوند قلبی با روش نظارتی غیر تهاجمی بوسیله نشانگرهای اگزوزوم مایع پریکارد
178. بررسی اثر بازتوانی ریه بر شاخصهای تهویه دقیقه ای و مسافت آزمون 6 دقیقه پیاده روی در بیماران انسدادی مزمن ریوی
179.  تعیین سطوح CD4، CD8 و IL-8 در سرم و  BAL بیماران آنتراکوزیس
180. تشخیص زودرس بیماری سارکوییدوز با سیستمهای هوشمند پردازش تصاویر
181. فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی چند گانه و ویژگی های مولکولی مقاومت به کلیستین در اسینتوباکتر بومانی های جدا شده از بیماران مبتلا به پنومونی مرتبط با ونتیلاتور بستری در بخش های مراقبت  ویژه بیمارستان مسیح دانشوری و بیمارستان های قزوین
182. بررسی الاستسیته  غدد  لنفاوی در حین EBUS
183.  بررسی مقایسه ای دو روش Crybiopsy  و Forceps biopsy در حین پلوروسکوپی
184.  بررسی تأثیر شیمی درمانی داخل پلور با سیس پلاتین در درمان پلورال افیوژن بدخیم
185.  بررسی شیوع ارگانیسم ها و انتروباکتریاسه های مقاوم به کرباپنم در نمونه های بیماران بستری در بیمارستان مسیح دانشوری
186.  بررسی شیوع استینوباکتر بومانی تولید کننده کرباپنماز در نمونه های بالینی استینوباکتر MDR آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان مسیح دانشوری به روش Modified Hodge test
187.  مقایسه الگوی مقاومت میکروبی بیماران بستری در ICU مسیح دانشوری در دوره پنج ساله متوالی دهه اخیر و ارتباط آن با آنتی بیوتیک های تجویز شده
188.  بررسی شیوع سودموناس آئروژنوزا مقاوم به چند دارو (MDR) در نمونه های بیماران بستری در بیمارستان مسیح دانشوری با تشخیص پنمونی و عفونت خون
189.  بررسی تاثیر استفاده از دستگاه تمرین عضلات دمی در مقایسه با تمرینات دیافراگمی بر شاخصهای عملکردی ریه و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ALS
190. بررسی آپنه انسدادی خواب در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز با استفاده از شاخص ODI
191. بررسی مقایسه ای از اثربخشی High-Flow Nasal Oxygen Therapy و Noninvasive Ventilationدر بیماران COPD تشدید یافته
192. طراحی و ساخت بینی الکترونیکی مبتنی بر مدولاسیون دمایی حسگر گاز جهت شناسایی بیماری‌های ریوی (فاز اول طراحی و ساخت)
193. بررسی رابطه ترکیب بدن (Body Composition) و شدت بیماری انسدادی مزمن راه هوایی( COPD)
صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی 
 

مرکز تحقیقات بیماری های مزمن تنفسی

 

 آدرس : تهران - داراباد، بیمارستان مسیح دانشوری

تلفن : 27122024 -021

پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

پیوند های مهم

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی سل و بیماری های ریوی دکتر مسیح دانشوری می باشد.

آخرین بروز رسانی: 1398/06/16، 10:07